Na rynku nieruchomości działamy od wielu lat, dzięki czemu doskonale znamy jego specyfikę i stojące przed nim wyzwania. Tę wiedzę i doświadczenie wykorzystaliśmy, aby stworzyć kompleksową ofertę, która sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów.

1. Zarządzanie standardowe:

przejęcie obowiązków wobec wynajmujących - reprezentowanie w kontakcie z obecnymi Najemcami lokalu,sporządzanie oraz rozwiązywanie umów najmu lokalu wraz z protokołami zdawczo – odbiorczymi dot. wyposażenia lokalu oraz odczytami liczników mediów, pobieranie i rozliczanie kaucji zabezpieczającej,monitorowanie i rozliczanie płatności Najemców,
bieżące płatności - dbałość o opłaty związane z funkcjonowaniem lokalu, tj. czynsz dla zarządcy, wywóz śmieci, zaliczka na wodę, media itp,
nadzór nad mieszkaniem – wykonywanie na koszt Właściciela drobnych napraw, konserwacji urządzeń instalacji znajdujących się w lokalu, remontu lub odświeżenie mieszkania,
dbałość o dokumenty – monitorowanie ważności polisy ubezpieczenia lokalu, przechowywanie dokumentacji związanej z lokalem,
Home Staging – przygotowanie mieszkania do wynajmu.

Abonament miesięczny wynosi 20% wartości jednomiesięcznego czynszu najmu , nie mniej niż 500 zł . Zarządzanie jest zwolnione z VAT.

2. Zarządzanie z gwarancją czynszu – długoletnia dzierżawa

To nowy rodzaj zarządzania, które daje Ci długoterminową pewność regularnych płatności. Właściciel wydzierżawia na długi okres mieszkanie firmie zarządzającej, która w pełni przejmuje obowiązki Najemcy. Dzięki temu, to na jej barkach spoczywa uzyskanie jak najniższego współczynnika pustostanów, rozwiązywanie problemów z najemcami, egzekwowanie czynszów oraz administracja mieszkania. Powierzając nieruchomość zarządcy możesz spać spokojnie. Wszelkie sprawy formalnoprawne oraz techniczne związane z mieszkaniem przestają Cię dotyczyć, a Ty co miesiąc odbierasz swój ustalony czynsz (niezależnie od ewentualnych problemów związanych z mieszkaniem )i cieszysz się swobodą i pasywnym przychodem.

Oferta skierowana jest do osób, które obawiają się:

trudności z wynajęciem mieszkania i ewentualnych kosztów związanych z utrzymaniem pustostanów,
zniszczeń, które mogą powstać w trakcie najmu oraz trudności związanych z wyegzekwowaniem zwrotu kosztów za naprawy i remonty,
ciągłych opóźnień w opłatach, niepłacenia czynszu, czy też ucieczek najemców.